Partnerzy:


 

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Zasady działania

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

W pierwszej kolejności prosimy o wysłanie do nas meila z prośbą o kwestionariusz. Przesyłamy kwestionariusz wraz z procedurą i wysokością opłat sądowych jakie mogą wystąpić, kwestionariusz znajduje się również w zakładce "KONTAKT"

Następnie prześlę do Państwa Kwestionariusz dotyczący szczegółowego opisu dotyczącego linii przesyłowych. Po wyliczeniu wstępnych kwot roszczeniowych odpiszę Państwu informację na emaila. Nie zajmujemy się sprawami poniżej 15 000 zł. ponieważ nie są wówczas opłacalne dla Pąństwa. 

Jeśli Państwo się decydują na współpracę, przesyłacie do nas dane personalne właścicieli gruntu (imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres zameldowania). Przygotowuję umowę i pełnomocnictwa

 

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE, WYPADKI PRZY PRACY, WYPADKI

W ROLNICTWIE ITP.  

zgłoszenie sprawy:

W pierwszej kolejności prosimy o wypelnienie zgłoszenia w zakładce "KONTAKT"

Nie pobieramy od naszych Klientów żadnych opłat wstępnych czy zaliczek, a rozliczenie następuje na zasadzie prowizji od uzyskanej kwoty. Całe ryzyko niepowodzenia sprawy bierzemy na siebie,

Przy tak skonstruowanej współpracy jesteśmy umotywowani by zakończyć sprawę szybko i uzyskać dla klienta jak najwyższą kwotę, bowiem do momentu wypłaty odszkodowania pracujemy za darmo, a wynagrodzenie naliczane jest procentowo od sumy, jaką uzyskamy od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Aktualności

Liczba odwiedzin: 6688